En för alla – alla för en

Från Fritidspedagogik 2011-02-28 15:59

Foto: Johanna Hanno

En tuff uppförsbacke i regn och motvind. Så beskriver Eva-Lis Sirén förbundets ensamma kamp för att fritidspedagogerna även i fortsättningen ska kunna kalla sig akademiker.
Många fritidspedagoger är besvikna över att den framtida utbildningen till grundlärare med inriktning på arbete i fritidshem blir kortare än den till andra grundlärarinriktningar. Enligt en del beror förkortningen på att Lärarförbundet valt att prioritera andra lärargrupper framför fritidspedagogerna. Men Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, slår bestämt tillbaka den kritiken när vi träffas i hennes rum i Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm för att prata om fritidspedagogernas arbetsvillkor och plats i förbundet.

– Förbundet har fört en jättekamp i motvind för fritidspedagogernas räkning. Det är först nu som fler och fler börjar förstå hur nära det var att fritidspedagogutbildningen hade åkt ur lärarutbildningen, konstaterar hon.

Med tanke på det alternativet ser hon det som en framgång för förbundet att fritidspedagogerna i framtiden jämställs med övriga grundlärare så till vida att deras examenstitel blir grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem – även om deras utbildning blir ett år kortare än de andras.

– Självklart är det en fortsatt utmaning för oss att få till en lärarutbildning på fyra år även för fritidspedagogerna. Det behövs eftersom yrkesansvaret är detsamma och utmaningarna är desamma för dem som för andra grundlärare. Men man måste komma ihåg att det är Lärarförbundet, och Lärarförbundet ensamt, som driver den frågan. Lärarnas Riksförbund gör det inte, och ingen annan heller.

Vad beror den starka motvinden på?

– Det finns ett oerhört stort politiskt ointresse för fritidshemsverksamheten och en förskräcklig okunskap bland inflytelserika politiker om vad fritidspedagoger gör. Många betydelsefulla politiker blandar ihop fritidspedagoger och fritidsledare. Till exempel frågade en mycket högt uppsatt politiker om fritidspedagogerna inte är de som håller ordning i pingiskön …

Någon skillnad mellan de två politiska blocken verkar det, enligt Eva-Lis Sirén, inte finnas i den här frågan. Åtminstone inte på nationell nivå.

– Det visar väl inte minst det faktum att under höstens tuffa valrörelse la inget av blocken ett enda förslag som handlade om fritidshemmet trots att skolan låg högt upp på dagordningen och trots att fritidshemmet är den del av skolan som enligt Skolverket har tagit mest stryk i de ekonomiska kriserna. Och ändå vaknar inte politikerna.

Vad kan göras för att väcka dem?

– Fritidspedagogerna måste inse att det gäller att i vardagen visa för politiker och föräldrar vilken nytta de gör. Alla fritidspedagoger måste dra sitt strå till stacken i det arbetet för det finns ingen annan som drar några lansar åt dem. Att få föräldrarna att förstå värdet av fritidshemsverksamheten är viktigt för de kan i sin tur påverka politikerna.

Och vad kan Lärarförbundet göra?

– Vi kommer fortsätta att jobba stenhårt för att höja kvaliteten i verksamheten. Kongressen tog ett beslut om att Lärarförbundet ska verka för att lärartätheten blir ett nationellt kvalitetskriterium som Skolinspektionen kan använda vid sina granskningar.

När du säger lärartäthet menar du då även fritidspedagogtäthet?

– Jag menar lärartätheten, det vill säga antalet pedagogiskt utbildade lärare, i alla skolformer. Varför skulle inte det inkludera fritidspedagogerna? Att tro något annat är att inta ett utifrånperspektiv. Ingen lärarkategori är viktigare än någon annan för Lärarförbundet. Vi vill ha fler utbildade lärare i skolan och vi vill ha en legitimation för alla lärare.

Anser Lärarförbundet att fritidspedagogik är ett ämne som andra ämnen i grundskolan eller är det mer ett förhållningssätt?

– Fritidspedagogik är inget grundskoleämne men fritidspedagogiken är av stor betydelse som en bro mellan det formella och det informella lärandet. Den är därför också av stor betydelse för elevernas möjlighet att nå målen i alla grundskolans ämnen. Och även om fritidspedagogiken inte är ett grundskoleämne så har fritidspedagogerna ett yrkesansvar som inte skiljer sig från andra grundlärares och de ska därför legitimeras precis som andra lärare.

Men om fritidspedagogerna är lärare precis som alla andra lärare, hur kommer det sig då att de inte har samma villkor som övriga lärare? Varför har inte fritidspedagogerna någon planeringstid inskriven i sitt centrala avtal och varför har de i snitt drygt 1 000 kronor lägre lön i månaden?

– En del av de avtal som grundskollärarna har är väldigt gamla. Ett centralt avtal om planeringstid eller garanterad pedagogisk utvecklingstid var en stor fråga på kongressen och vi släpper den inte. Men vi har stångat pannan blodig i 40 år för att få fram ett sådant centralt avtal för alla lärare. Därför är vi glada för att vi i stället har lyckats stärka möjligheten att få till lokala avtal eftersom vi på många håll har haft stor framgång med att komma fram den vägen i stället.

– Vad gäller lönen så är alla lärare i Sverige fel lönesatta. Vi ligger bland de sämsta i Europa. Ett yrkes status påverkar lönen och eftersom vi har det läge vi har i dag med politiker som inte värdesätter fritidspedagogernas arbete får det effekter. Politikerna och de lönesättande cheferna saknar kunskap om hur fritidspedagogernas arbete bidrar till att förbättra resultaten i skolan. Fritidspedagogerna måste därför tydligt kliva fram och själva visa varför de behövs. Hög status är inget som man får utan det är en lång kamp som för en dit och det är många som måste delta i den kampen.

Kommer man som fritidspedagog och medlem i Lärarförbundet märka av förbundets arbete för att stärka fritidspedagogernas arbetsvillkor under det här året?

– Förbundsstyrelsen kommer att göra allt den kan, men i grunden beror det på aktivitetsgraden bland medlemmarna. Fackligt arbete handlar om att många är aktiva och arbetar tillsammans. Mångas stöd behövs i den tuffa uppförsbacke som vi har framför oss.

En del fritidspedagoger tycker att det vore bättre att de i stället för att vara med i Lärarförbundet bildade ett eget fackförbund som bättre kunde driva just deras frågor. Vad säger du om det?

– Om inte stora Lärarförbundet – Sveriges fjärde största fackförbund – lyckas väcka politikernas och allmänhetens intresse för de här frågorna hur ska då en liten grupp lyckas? Det är ju tack vare att fritidspedagogerna finns med i stora Lärarförbundet som de finns inom lärarutbildningen och blir grundlärare. Att tro något annat är en missbedömning. 

Mer om förbundets insatser: 

Under Lärarförbundets kongress hösten 2010 delades ett papper ut där förbundets pågående och planerade insatser presenterades.

Under rubriken ”Fritidspedagogik” stod:

Under våren 2011 planerar förbundsstyrelsen särskilda insatser som lyfter fritidspedagogernas betydelse för elevernas kunskapsutveckling

• anordna konferenser,

• lansera en ny skrift,

• samarbeta med Skolverket om förutsättningar för lärandet i fritidshemmen,

• samarbeta med högskolan om fritidspedagogernas utbildning,

• initiativ för att stärka fritidspedagogernas möjlighet till relevant kompetensutveckling för att nå ökad behörighet.

Och under rubriken ”Lärartäthet” stod:

Förbundsstyrelsen anser att nationella riktlinjer för lärartäthet bör utarbetas.

I förskola och fritidshem glöms detta viktiga kvalitetsmått nästan alltid bort till förmån för diskussioner om gruppstorlekar och personaltäthet (det vill säga även outbildade eller lägre utbildad personal räknas på samma sätt).

Lärartäthet bör vara ett av flera kvalitetsbegrepp som Skolinspektionen kan använda sig av vid sina granskningar.

Mer om Eva-Lis Sirén:

Aktuell: Omvald som ordförande för Lärarförbundet under ytterligare fyra år

Ålder: 56 år

Familj: Man och tre barn, varav ett som fortfarande bor kvar hemma

Bostadsort: Karlstad

Utbildning: Lågstadielärare (utexaminerades 1975 och arbetade som lärare fram till 2001 när hon första gången valdes till förbundsordförande, fortfarande tjänstledig)

Intressen: Längdskidåkning, svampplockning, sjö- och båtliv, trädgårdsarbete, läsning och fotografering

Okänd talang: Mycket gröna fingrar

 

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Fritidspedagogerna måste bli bättre på.......

Jag tror knappt det jag läser är sant. Eva-Lis Siren måste skoja när hon säger att fritidspedagogerna måste bli bättre på att visa vilken nytta de gör. Gör vi fritidspedagoger någonting annat.

Jag tycker det är på tiden att du Eva-Lis ser till att få något uträttat som ordförande. Hur lyckas du i ditt arbete, vad har du åstadkommit!

Löneutvecklingen ett skämt, vems fel är det Lärarförbundet och inte minst Eva-Lis Siren. Eftersom Lärarförbundet inte vågade sätta ner foten och markera att hela Sverige stannar utan pedagoger. Denna gången skulle andra fackförbund stå tillbaka för att äntligen Lärarna skulle uppvärderas. Ändå lyckas inte Lärarförbundet få igenom mer än några futtiga procent. Ja men att fritidspedagogerna äntligen ska få planeringstid så att man ge möjlighet att visa vilket fantastiskt arbete de gör. Nej, det lyckades vi inte med denna gången heller. För 40:nde året i rad misslyckas man men är ändå nöjda. Nöjda med vadå???????

Jag har tröttnat nu, varför ska jag kämpa år ut och år in utan att få något för slitet. Jo, visserligen får en väldigt god respons och uppskattning från föräldrar och barn, men det ger mig tyvärr inte mer i plånboken.

När vi fritidspedagoger inte heller är goda nog för lärarlegitimation är mitt mått rågat. Inte heller utbildningen får någon status och även där får väl lärarförbundet ta åt sig en del. Det är konstigt att ett så stort fackförbund med så många medlemmar inte kan förändra till det bättre. Men det är klart, Fritidspedagogerna har misslyckats att visa för politiker och andra vilket arbete de gör. Det kan ju i alla fall inte Lärarförbundet beskyllas för. Lärarförbundet ser till så att alla lärare får det de förtjänar!!!

Jag har i alla år talat gott om arbetet som fritidspedagog. Utbilda dig till fritidspedagog det är ett fantastiskt kul arbete har jag sagt. Du får inte lön för mödan, ej heller någon uppskattning från politiker eller fackförbund.Men du får så mycket tillbaka från barnen. Nu har jag slutat uppmana andra. Själv har jag blivit rektor, min ända chans att få lite bättre betalt för allt slit.

Lycka till alla ni fritidspedagoger som orkar fortsätta kämpa!!!

Jag stöttar er till 110 procent, frågan är om Lärarförbundet gör det??????

Fredrik Lundqvist

Annons

Fler nyheter