Array

En elev bröt armen när hon fastnade i en borrmaskin. Både rektorn och slöjdläraren dömdes för arbetsmiljöbrott. Nu har rektorn överklagat domen.

kommentarsikon

Personalmöte med precision. Konferens, arbetslagsmöte, APT. Det blir lätt många och långa möten i skolan och förskolan. Bäst blir de träffar som handlar om kärnuppdraget. Ren information gör sig däremot bäst på mejl.

kommentarsikon

Det är viktigt att ha en verksamhetsidé. Men vad som är vitsen med den har skolchefer olika uppfattning om, visar ny forskning.

kommentarsikon

Köp och sälj. Barn tindrar mot kameran och studenter skrålar om lyckliga dagar. Lika själaglada är de företagare som släpps in på förskolor och skolor för att sälja bilder och mössor. Men i Gävle försöker skolledarna stänga dörrarna.

kommentarsikon

Chef & Ledarskap nr 2, 2014
Stora pensionsavgångar. Få som tar lärarexamen. Många som vill byta yrke. Skolledarna står inför stora utmaningar att hitta behöriga lärare och förskollärare. Hur blir man en attraktiv arbetsgivare? Hur skapar man ett fungerande arbetslag? Hur gör man en bra intervju? Att få rätt person på rätt plats är en ödesfråga

Litteratur. För att undervisningen verkligen ska hålla hög kvalitet, krävs att rektor ser och tar tillvara lärarnas engagemang och kompetens. Men de räcker inte. Allra bäst blir det om alla medarbetare samarbetar och delar med sig i ett gemensamt lärande.

kommentarsikon

En mur och två vakter skiljer Skandinaviska skolan i Moçambique från världen utanför. Men lärarna och rektorn kämpar för att närma sig det östafrikanska samhället.

kommentarsikon

Skolverket föreslog i en rapport till regeringen 2012 att även förskolechefer skulle kunna gå vidareutbildningen Rektorslyftet. Nu lägger regeringen ett förslag om ett eget lyft för förskolechefer.

kommentarsikon

En lärare misstänktes för att ha skallat en elev. Skolledaren berättade för kollegiet – och fälldes då själv för förtal.

kommentarsikon

Mikael Parknäs, rektor på Smedingeskolan i Kungsbacka, belönades med Innovativa skolledarpriset på Skolledarkonventet i slutet av februari.

kommentarsikon

Om tidningen Chef & Ledarskap

Annons
Annons
Annons
Annons