Array

Bild i skolan blir Uttryck!

Uttryck är en ny och spännande tidning som vänder sig till alla lärare i de estetiska ämnena. Den 22 september kommer första numret av nya tidningen men redan nu finns Uttryck på webben. Det betyder att läsare av Bild i skolan automatiskt kommer att länkas till Uttryck om det inte handlar om gamla artiklar som kommer att ligga kvar på Bild i skolans sida tills vidare. Allt gott hälsar Uttrycks redaktion.
 
Här hittar du Uttrycks sida på Lärarnas Nyheter.


Videoklipp:  Konferans om de estetiska ämnena i LGR11

Fem universitet och Högskolor erbjuder fortbildning i bild för lärare med lärareexamen. Kurserna startar hösten 2012 och sker på distans.

kommentarsikon

Skapande skola ger eleverna glädje, engagemang och stärkt självkänsla, visar en ny rapport från Kulturrådet.

kommentarsikon

En lärare ”ska” klara av alla typer av situationer i klassrummet. Den som i ett bistert läge ber sina kollegor om hjälp kan inte förvänta sig vare sig stöd eller förståelse. Snarare tvärtom.

kommentarsikon

Skolans värld styrs av en uppsjö av oskrivna regler och blir obehagligt störd av det som går utanför den rådande ordningen, konstaterar Anders Persson som forskat om skolans maktutövning. – Lärare står under konstant övervakning av elever, kollegor, överordnande och föräldrar, säger han.

kommentarsikon

Hur ska lärare bemöta den elev som vill rappa sexistiska texter eller brodera hakkors? Moraliska och etiska frågor täcks inte alltid in av lagstiftning och i kontakten med eleverna sätts lärarnas förmåga att bedöma, värdera och balansera dagligen på prov.

kommentarsikon

Foto: Hanna GustafssonAtt dra gränser för vad elever får göra i bildämnet är svårt. På Ytterbyskolan i Kungälv måste eleverna få sina skisser godkända innan de arbetar vidare. – Det hjälper dem att tänka igenom sitt arbete och tränar dem att stå för det de gör, säger bildläraren Agnes Edvardsson.

kommentarsikon

 

Skisser hjälp att sätta gränser - titta!

Foto: Lasse Nyman
Genom ämnesöverskridande teman lär sig eleverna att tolka, känna och förstå.
– Det är viktigt att skapa en helhet för eleven, säger Anita Pallin, textillärare på Forshaga Lärcenter.

kommentarsikon

Om tidningen Bild i skolan

Bild i skolan är Lärarförbundets tidskrift för bildpedagogik.

Annons
Annons
Annons
Annons