Array

Chefredaktören har ordet Under våren har vi mött över 300 lärare, från norr till söder. Och dessa lärare har i sin tur bidragit med sina tankar om arbetsvillkor och erfarenheter.

kommentarsikon

Ledare Skolkommissionen fokuserar på utveckling och en dialog där ­professionen är experter – inte utförare. Det är bra.

kommentarsikon

Ledare Chefsrollen kräver att vi håller en viss distans. När det otänkbara händer kanske du ensam måste bära sanningen och ge de fruktansvärda beskeden.

kommentarsikon

Krönika Vad är viktigt? Vilken kunskap är mest värdefull? Vad behöver barnen allra mest? Lotta Hellström om vardagen på mottagningsenheten Ingången.

kommentarsikon

Ledare För en gångs skull är det möjligt att skriva positivt om gruppernas storlek i fritidshemmet. Vi ser nämligen ett trendbrott.

kommentarsikon

Debatt I den svenska förskolan får våra barn en god och trygg miljö som ger barnen förutsättningar att växa till trygga individer, skriver Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för Moderaterna. Samtidigt ser hon betydande utmaningar.

kommentarsikon

Krönika Det handlar om att våga vänta, att lyssna även på det som sker i tystnaden och att på allvar försöka förstå barnens tankar. 

kommentarsikon

Ledare Vissa barn har tillgång till verktygen på hemmaplan, andra har det inte. Det behöver förskola och skola vara med och jämna ut.

kommentarsikon

Bild: Maria Raymondsdotter

Debatt Om datorn ska bli ett redskap för lärande och inte för kontroll behövs orädda pedagoger. Det skriver Mats Olsson, adjunkt på Malmö högskola och förskollärare.

kommentarsikon

Foto: Hasse Hedström

Debatt Att testa och träna avkodningsförmågan tidigt lyfter både läsförståelse och betyg. Metoden är enkel, resurssnål och lustfylld, skriver Ronny Karlsson, speciallärare, och Martin Ingvar, professor.

kommentarsikon

Debatt En tidskrift som Specialpedagogik ska inte premiera dem som redan tillhör normen, skriver den ogenomsnittliga specialpedagogen Marcela Wallgren. 

kommentarsikon

Ledare Förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd är anmärkningsvärt, inte minst för att Sverige under denna vår tagit ett stort kliv mot att göra barnkonventionen till lag

kommentarsikon

Bild: Nils Adler.

Krönika "För er andra som både är smarta och rappa i tanken är det träning och åter träning i konsten att vara trög som gäller!"

kommentarsikon

På kanten Att undervisa elever med annat modersmål än svenska utmanar tanken. 

kommentarsikon

Krönikan Vi måste fortsätta kämpa för att få alla andra att förstå hur viktiga våra ämnen är.

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet Den här utgåvan av Lärarnas tidning är ett temanummer om den förändring som den stora mängden nya elever medför för skolan.

kommentarsikon

Ledare Utbildningsvetenskapen måste prioriteras. I höst har regeringen chansen när den lägger fram sin nya forskningsproposition.

kommentarsikon

Krönika "Det finns kanske fler viktiga filmer att göra?" Susanna Alakoski om Suffragette och den bortglömda kvinnohistorien.

kommentarsikon

Ledare För en gångs skull propagerar jag för otålighet i skolpolitikernas reformarbete. Dagens betygssystem och bedömningskriterier fungerar helt enkelt dåligt.

kommentarsikon

Debatt För att de nyanlända eleverna ska hitta en väg in i samhället krävs ett brett kollegialt samarbete, skriver läraren Ulla-Britt Johannesson.

kommentarsikon