Array

Utblick "Lärarna som lyckades bäst hade höga förväntningar på eleverna. De utvärderade ständigt sitt arbete i en konstant jakt på bättre metoder."

kommentarsikon

Debatt De nordiska länderna bör höja lärarutbildningarnas kvalitet. Det skriver blivande lärare från fyra studentorganisationer.

kommentarsikon

Illustration: Maria Raymondsdotter

Debatt Skolan ska ta upp kön och sexualitet ur ett brett perspektiv. Det skriver företrädare för RFSU i polemik med tidigare debattörer.

kommentarsikon

Illustration: Rami Niemi

"I mitt jobb ingår det att gräva i offentliga källor. Ju dyigare desto bättre. Men det finns gränser, även för murvlar." Redaktionens vän av ordning stör sig på oredan ute på fältet.

kommentarsikon

Krönika Om du ska bli duktig på fotboll, krävs träning – mycket träning. På samma sätt är det när det kommer till skolan.

kommentarsikon

Debatt I varje klass finns det elever som har full koll på sina rättigheter – men inte sina skyldigheter, skriver Bengt Bohm.

kommentarsikon

På kanten Ju mer infekterat det blir, oss bedömningsproffs emellan, desto större behov av att bedöma tillsammans.

kommentarsikon

Ledare En förklaring till gymnasieskolans problem tycks alltså vara vad som hände i grundskolan.

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet Under våren har vi mött över 300 lärare, från norr till söder. Och dessa lärare har i sin tur bidragit med sina tankar om arbetsvillkor och erfarenheter.

kommentarsikon

Ledare Skolkommissionen fokuserar på utveckling och en dialog där ­professionen är experter – inte utförare. Det är bra.

kommentarsikon

Ledare Chefsrollen kräver att vi håller en viss distans. När det otänkbara händer kanske du ensam måste bära sanningen och ge de fruktansvärda beskeden.

kommentarsikon

Krönika Vad är viktigt? Vilken kunskap är mest värdefull? Vad behöver barnen allra mest? Lotta Hellström om vardagen på mottagningsenheten Ingången.

kommentarsikon

Ledare För en gångs skull är det möjligt att skriva positivt om gruppernas storlek i fritidshemmet. Vi ser nämligen ett trendbrott.

kommentarsikon

Debatt I den svenska förskolan får våra barn en god och trygg miljö som ger barnen förutsättningar att växa till trygga individer, skriver Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för Moderaterna. Samtidigt ser hon betydande utmaningar.

kommentarsikon

Krönika Det handlar om att våga vänta, att lyssna även på det som sker i tystnaden och att på allvar försöka förstå barnens tankar. 

kommentarsikon

Ledare Vissa barn har tillgång till verktygen på hemmaplan, andra har det inte. Det behöver förskola och skola vara med och jämna ut.

kommentarsikon

Bild: Maria Raymondsdotter

Debatt Om datorn ska bli ett redskap för lärande och inte för kontroll behövs orädda pedagoger. Det skriver Mats Olsson, adjunkt på Malmö högskola och förskollärare.

kommentarsikon

Foto: Hasse Hedström

Debatt Att testa och träna avkodningsförmågan tidigt lyfter både läsförståelse och betyg. Metoden är enkel, resurssnål och lustfylld, skriver Ronny Karlsson, speciallärare, och Martin Ingvar, professor.

kommentarsikon2

Debatt En tidskrift som Specialpedagogik ska inte premiera dem som redan tillhör normen, skriver den ogenomsnittliga specialpedagogen Marcela Wallgren. 

kommentarsikon

Ledare Förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd är anmärkningsvärt, inte minst för att Sverige under denna vår tagit ett stort kliv mot att göra barnkonventionen till lag

kommentarsikon