Array

Krönikan »Eleven får helt enkelt för många ord att förhålla sig till och kan genom detta bli osäker på vad som egentligen var meningen att hen skulle göra och förstå..«

kommentarsikon

Bild: Nils Adler.

Krönikan "Bordsgrannen byter inte längre samtalsämne när jag berättar att jag är lärare. Vips så står jag i mitten av en diskussion kring skolan."

kommentarsikon

Ledare Det är dystert att vi inte har kommit längre än så här, trots alla utredningar, vackra skrivningar i läroplaner och välvilliga ambitioner.

kommentarsikon

På kanten Hur många andra har den lyxen i sin vardag? Att verkligen kunna göra skillnad och förändra världen till det bättre.

kommentarsikon

Illustration: Maria RaymondsdotterDebatt Både huvudmän och bemanningsföretag måste ta ansvar för lärarvikariernas villkor. Det skriver Lärarförbundet Student.

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet Att situationen i förskolan var pressad visste vi redan. Att det var så illa som vår enkät visar var ändå överraskande.

kommentarsikon

Ledare Är det för att få braskande rubriker som våra folkvalda lockas att detaljstyra skolan? Politikerna måste kunna disciplinera sig.

kommentarsikon

Foto: Anna Sigge'

Krönika Att arbeta med nyanlända har blivit en nytändning efter att ha varit lärare i 19 år i den ”vanliga svenska skolan”.

kommentarsikon

Ledare Gymnasieutredningen slår fast att en skoltrött elev ska ”motiveras att full­följa sin utbildning” – inte tvingas till det.

kommentarsikon

Krönika Konsten att skapa fungerande vardagsrutiner i förskolan är inte lätt men nog så viktigt, tycker Mira Banjac, förskollärare och pedagogisk ledare.

kommentarsikon

Ledare Det finns tusentals skäl till att sträva efter att killar och män kan välja yrket förskollärare utan att behöva försvara sig mot samhällets fördomar.

kommentarsikon

Illustration: Ulf Frödin

Debatt Digitala läromedel av god kvalitet är en viktig framtidsfråga. Men produktionskostnaden är än så länge för hög för att förlagen ska klara att bära den. Därför måste staten ta sitt ansvar, skriver Rolf Ekelund.

kommentarsikon

Illustration: Ulf FrödinDebatt Friskolereformen var tänkt att skapa mångfald i undervisningen. I stället är vi på väg att få några internationella undervisningsoligopol. Det medför stora risker för vårt demokratiska samhälle, skriver Aapo Sääsk.

kommentarsikon

Illustration: Ulf FrödinDebatt Jonas Linderoth efterlyser en återupprättelse av den undervisande lärarrollen. Och vill se en konstruktiv dialog om skolans svåra utmaningar, snarare än en akademisk vendetta. Här svarar han på Tomas Kroksmarks debattinlägg i förra numret av Pedagogiska magasinet.

kommentarsikon

Inpasset Slopandet av kravet på åtgärdsprogram har lett till minskad likvärdighet. Andelen elever som får särskilt stöd har också minskat kraftigt, skriver docent Lisa Asp-Onsjö.

kommentarsikon

Ledare Innan debatten om Timss, Pirls och Pisa tar fart igen kan det vara värt att titta på vad som hänt sedan sist. För det nns era tecken på förändring, som verkligen väcker hopp.

kommentarsikon

Krönika "När det är som värst känner jag mig som en språkbedragare. Men fortfarande kan jag plocka fram den gamla stämman ur strupen. Oftast sker det när jag blir förbannad."

kommentarsikon

Illustration: Maria RaymondsdotterDebatt Folkhögskolan förädlar människan. En utbyggnad skulle göra både Sverige och andra länder bättre, skriver Awes Osman.

kommentarsikon

På kanten "Jag kommer att vara nöjd om de kan berätta vilket land de varit i, men jag blir inte förvånad om någon säger Paris."

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet Där nästan alla lärare får höjningar är missnöjet med lärarlönelyftet betydligt mindre. Fler kommuner borde följa deras exempel.

kommentarsikon