Array

Från Lärarförbundet Regeringens utbildningssatsningar riskerar att köra in i väggen. Alla ­bygger de på att det finns lärare som kan undervisa.

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet Det är bra att det är mycket fokus på fritidspedagogerna just nu men allt är inte okontroversiellt.

kommentarsikon

Ledare Jag hittade ett citat som jag själv fastnade för: »Bildning är den kunskap som blir en del av din personlighet.«

kommentarsikon

Bild: Marie Kassman (Beskuren)Debatt Rätt förhållningssätt kan öka lärares arbetsglädje och ­stärka elevernas utveckling, skriver psykologen Zelma Fors.

kommentarsikon2

Krönika Min gymnasiala ångest över sviktande skolresultat avspeglas i dag på nationell nivå, den som de internationella proven ger upphov till.

kommentarsikon

Insändare Ofta står pedagogerna med ena benet i läroplanen och det andra i viljan att gå föräldrarna till mötes. Resultatet blir otydliga prioriteringar och dubbelarbete, skriver signaturen ”Förskolechef i en kommun med läroplanen i fokus”.

kommentarsikon

Insändare Varför inte göra det tydligare för barnen vilken sko som vill sitta på vilken fot? undrar signaturen Blixtsnillet.

kommentarsikon
kommentarsikon

Chefredaktören har ordet I det här numret har jag läst och lärt mig av två reportage som har anknytning till min vardag. De handlar om teknik och om att lära nytt.

kommentarsikon

Från Lärarförbundet Riktlinjer om mindre barngrupper i förskolan är viktiga för god kvalitet och arbets­miljö. Men fritidshemmen får inte glömmas bort.

kommentarsikon

»Jag var totalt oförberedd på att möta en 8-­åring med rollator, men det gjorde ingenting, för åtta ­åringen var inte oförberedd på att möta dans.«

kommentarsikon

Krönika Finns det något mer ljuvligt än en gipsbinda som dryper, och du ska börja vira kring en banan?

kommentarsikon

Insänt "Jag går på högstadiet och är elöverkänslig. Är du elöverkänslig får du avstå från nästan allt", skriver Elev, 14 år.

kommentarsikon

Insänt Jag tror att skolans värsta fiende är tråkigheten, och tyvärr tror jag att The Big 5 ökar tråkigheten, skriver Gunilla Törnqvist.

kommentarsikon

Insänt Mötet mellan lärare och religiösa elever är en pedagogisk utmaning för den lärare vars världsuppfattning enbart vilar på vetenskaplig grund, skriver Roger Bodin.

kommentarsikon

Ledare Tusen stycken av er har svarat på frågor om hur ni läser tidningen och vad ni tycker om den. Stort tack för er medverkan!

kommentarsikon

Vad sägs om att lärares arbete ska baseras på ”Passion for learning”, ”Conviction of the power of education” och ”Love of children”? Detta är i alla fall verklighet i det lilla landet Bhutan

kommentarsikon1

Lär vi oss surfa på vågen i stället för att kämpa emot kan vi komma hur långt som helst, skriver Pia Berg

kommentarsikon

Doften som långsamt började sprida sig från en av ugnarna kändes inte rätt.

kommentarsikon

Krönika Är det samhällets norm eller media eller båda tillsammans som skapat det här rådande idealet och den kropps- och utseendenorm som finns i dag?

kommentarsikon