Array

Inpasset Datorer i skolan är som intellektuella förstärkare. Bra skolor blir bättre och dåliga blir sämre av dem. Det skriver Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.

kommentarsikon

Insänt Att en av Lärarförbundets tidningar argumenterar för ett kommunalt veto mot nya friskolor känns oväntat och svårförståeligt, skriver Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsskolan i Sverige.

kommentarsikon

Bild: Maria Raymondsdotter (Beskuren)Debatt Använd dramapedagogers kunskap i värdegrundsarbetet. Det föreslår Suzanne Osten, Malin Stintzing och Eva Österlind.

kommentarsikon2

Krönika Efter tre lektioner med programmering i årskurs fyra, stod jag där och berättade om min nyfunna kärlek till kod, utan att riktigt fatta vad jag höll på med.

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet Trots allt elände som pågår runt oss fortsätter på något underligt vis ändå vår vardag. Avtal ska inledas, betyg ska sättas och remisser ska gå sin vanliga runda.

kommentarsikon

Från Lärarförbundet De senaste årens sifferlösa avtal har gynnat lärarna. Därför förlänger Lärarförbundet avtalet och förstärker arbetet för högre lön.

kommentarsikon

Foto: Anna Sigge

Krönika Arbetet som lärare handlar till stor del om att skapa relationer med våra elever. Först efter det kan vi börja undervisa.

kommentarsikon

Inledare Att tvingas fly sitt land och under enorma umbäranden söka sig till ett nytt okänt land för skydd – det är ett trauma så stort att det knappt går att föreställa sig.

kommentarsikon

 Kan man inte designa en legitimation bättre är vi rökta på att få högre status och lön.

kommentarsikon1

Insändare Signaturen Nadia behöver tips på hur hon ska bemöta både barn och föräldrar i frågan om våldlslekar och hon efterfrågar forskning. Special- och dramapedagogen Ylva Andersson svarar.

kommentarsikon

Insändare När det uppstår problem och när vi våndats och suttit i hela arbetslaget och diskuterat och kommit fram till att vi inte kan godkänna en VFU-student känner vi oss inte tagna på allvar i kontakterna med universitetet, skriver signaturen LLU:are.

kommentarsikon

Krönika 1996 när jag var alldeles nyutexaminerad som förskollärare fick jag en utmaning, som jag haft nytta av sedan dess.

kommentarsikon

Inledare Det är inte duktiga förvaltare av den svenska skolan och förskolan vi behöver utan modiga utvecklare, skriver Ulrika Sundström, tf chefredaktör. 

kommentarsikon

 Illustration: Janette Bornmarker (Beskuren)Debatt Gislaveds lokalavdelning är kritisk till att Lärarförbundet gått med på den statliga lönesatsningen på 3 000 kronor.

kommentarsikon12

Krönika Vi sitter och bläddrar i våra kalendrar på ett arbetslagsmöte och min kollega har precis insett att ytterligare en av hennes lektioner kommer att gå bort då niorna ska på teater.

kommentarsikon1

Illustration: Janette Bornmarker (Beskuren)Debatt Läroplanen kräver simkunnighet först i årskurs 6. Det är alldeles för sent, skriver företrädare för livräddare och försäkringsbolag.

kommentarsikon

Debatt Lärarbristen sliter på landets rektorer och kommer att följas av en skolledarkris när allt fler byter jobb.

kommentarsikon

Chefredaktören har ordet För det är ju så, att när elever och lärare attackeras i en skola attackeras hela samhället och alla berörs.

kommentarsikon

Från Lärarförbundet Många frågor väcks efter attentatet i Trollhättan. Nu är det viktigare än någonsin att skolan bemöter kränkningar och främlingsfientlighet.

kommentarsikon

Bild: Svanthe Harström.Krönika Elevhälsans roll ska vara främjande och förebyggande, men hur förebygger man att unga människor tar sina liv, dör av överdoser eller hamnar i kriminalitet? skriver Annica Löfvenring.

kommentarsikon