Array

Inledare Sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar ökar bland lärare. Under fem år har sjukskrivningarna för psykiska diagnoser bland grundskollärare ökat med 57 procent, och bland gymnasie­lärare är ökningen 87 procent.

kommentarsikon

Då gick det snett Läraren är som alltid mycket noggrann och uppmanar eleverna att ta det lugnt och vara försiktiga med varma ugnar och plåtar.

kommentarsikon

Insändare Hoppas att vi kan inspirera andra till ett roligt och lärorikt temaarbete där kreativiteten flödar bland annat med hjälp av den moderna tekniken, skriver signaturen Zhaida Cancino och Mejan Cheng Hagabergsgårdens förskola, avdelning Trollebo.

kommentarsikon
kommentarsikon

Insändare Signaturen Malin Lindqvist, förskollärare på Barnstigens förskola tipsar om att bygga skräpmobiler.

kommentarsikon

Krönika: Vi ansvarar för barnens upplevelse av förskolans grupp som mötesplats och vi skapar förutsättningarna för vem barnet får chans att bli i vår grupp.

kommentarsikon

Debatt Ta vara på den erfarenhet som nyanlända har. Det underlättar inlärningen i svenska, skriver läraren Björn Terlegård.

kommentarsikon1

Krönika Så jag fann mig själv stå och säga klassiska fraser som »samarbete inom arbetslaget« och »vi är en del av helheten« utan att få sura uppstötningar.

kommentarsikon1

Chefredaktören har ordet Under semestern besökte jag Beatlesmuseet i Liverpool. Guiden berättade att John Lennon ansågs vara en bråkstake för att han hade svårt för att inrätta sig i skolans struktur

kommentarsikon

Från Lärarförbundet Lärarbristen slår över hela landet. För alla lärare som nu ­återvänder till skolorna kan det innebära större klasser — men också högre lön.

kommentarsikon