Array

Artiklar om Teknik

Aktuellt Miranda Rocksén, lektor vid Göteborgs universitet, är en av fem nyutnämnda ambassadörer som ska skapa regionala nätverk och vara en ämnesdidaktisk resurs för lärare och skolledare.

kommentarsikon

Från Scratch till Fluidsim, från labyrintspel till sorteringsstationer. På Silvertärnans skola i Vänersborg programmerar eleverna en hel del i teknikämnet. – Men programmering kräver mycket fortbildning, säger läraren Charlotte Karlsson.

kommentarsikon

Inledare Som tekniklärare bör man pröva IKT-stöd för att uppfylla kursplanens löfte till eleverna om en bred och allsidig teknisk bildning. Men det är inte IKT-stödet i sig som ska vara i fokus.

kommentarsikon

Rum för teknik Efter att ha sett likadan ut sedan hon själv gick där, har tekniksalen på Borgsmoskolan i Norrköping nu blivit precis vad teknikläraren Petra Hasse drömt om.

kommentarsikon

Teknik, fysik, matematik och musik. Vägen till att arbeta ämnesövergripande går via det elektroniska instrumentet theremin.

kommentarsikon1

Svar på tal När den digitala teknikens historia skildras lyser kvinnorna med sin frånvaro. Det ville journalisten Petra Jankov Picha ändra på – och skapade utställningen Datadamer på Internetmuseum.

kommentarsikon

Rum för teknik Hans roll är att utveckla teknikämnet på låg- och mellanstadiet. Det är viktigt att eleverna känner att de har en teknisk förmåga, anser Joakim Svärdh.
– När jag väl fått till ett bra och fungerande koncept så skulle jag vilja sprida det till fler skolor. Det är i de yngre skolåren det brister.

kommentarsikon

Rum för teknik Skolverkets NT-satsning handlar främst om att väcka intresse och bredda synen på teknikämnet, säger projektledaren Anna-Karin Mäntylä.

kommentarsikon

Rum för teknik Förutom slöjd och teknik används Jan Atterströms sal även till programmering. Här lär elever i årskurs 9 yngre barn att programmera på eftermiddagar och helger.

kommentarsikon

Rum för teknik Innehållet i teknikundervisningen måste bli tydligare. Eva Björkholm har forskat i vilket kunnande som eleverna på lågstadiet ska utveckla. – Det första steget är att få in ämnet på schemat så att det blir synligt genom hela grundskolan.

kommentarsikon

Rum för teknik På Rålambshovsskolan får tekniken ta plats – både på schemat och i lokalerna. – Bra förutsättningar gör ett ämne så mycket roligare och styr vad man kan göra, säger Ulrik Nuottaniemi, förstelärare i teknik.

kommentarsikon

Lektionslyftet Två Malmölärare tar hjälp av världens starkaste björn för att väcka lågstadieelevers läslust. Tillsammans har de skapat en lärarhandledning som utgår från serietidningen Bamse.

kommentarsikon

Inledare Många av människans tekniska konstruktioner har ett drag av inneboende skönhet. Men tekniken kan även ha ett janusansikte.

kommentarsikon

Böcker Undervisa i teknik är en bok som alla som kommer i närheten av teknikämnet borde ha i sin hand! Jag som ”gammal” lärare som inte läste teknik i min utbildning, blev väldigt inspirerad av innehållet.

kommentarsikon

Goda grannar På Learning Tech Lab utmanas eleverna på danska Antvorskov skola av sin egen nyfikenhet. I samarbete med företag och forskare får klasserna en roll i utvecklandet av ett nytt samhälle.

kommentarsikon

I januari utexamineras 20 lärare i matematik och naturvetenskap från en ny snabbutbildning i Göteborg. Satsningen ses som lyckad och nästa omgång ökar antal platser till 50.

kommentarsikon

Ny forskning Lärare saknar stöd från både skolledning och styrdokument när de ska bedöma sina elever i teknik. Deras förutsättningar måste förbättras, anser forskare Eva Hartell.

kommentarsikon

Inledare Alla talar om vikten av teknisk bildning men hur mycket undervisningstid ska teknikämnet ha i grundskolan? Frågan är berättigad och inte helt enkel att besvara

kommentarsikon

Lektionslyftet På Sjumilaskolan i Göteborg har eleverna skapat en internationell kokbok på 11 språk, med 48 recept från 22 länder. – Vi jobbar ämnesintegrerat och lyfter fram elevernas kulturella resurser, säger Josefin Baldock som undervisar i engelska.

kommentarsikon

Recension Teknikens metoder skulle ligga fint tillsammans med Teknikens väsen på alla tekniklärares skrivbord! tycker Anna Wirstedt.

kommentarsikon