Array

Artiklar om Teknik


Uppkopplat Du behöver inte koppla ned bara för att du lämnar skolan eller hemmet. Oavsett om du åker med eleverna på klassresa eller tillbringar helgen i sommarstugan är det lätt att ta med sig internet.

kommentarsikon

Inledare Den grupp som behöver teknikundervisning allra mest är de tekniskt inaktiva och ännu ointresserade.Så borde det inte få vara och framför allt, så får det inte fortsätta att vara!

kommentarsikon

I nära hälften av skolorna får lågstadieeleverna inte den undervisning i NO som de ska ha enligt kursplanen. Det visar en granskning som Skolinspektionen har gjort.

kommentarsikon

Praktik på stora svenska industriföretag ska locka fler unga att utbilda sig till ingenjörer. Det hoppas regeringen och industrin.

kommentarsikon

Avhandlingar Sociala medier i undervisningen kan bemyndiga eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande. De får en arena för att uttrycka sina åsikter och utrymme för multimodala uttryck och eget skapande.

kommentarsikon

Recension "Teknikutbildning för framtiden" är en antologi som bygger på en forskarskola för aktiva lärare. Den innehåller både historiska tillbakablickar, en nulägesbeskrivning och framtidsspaningar. Det mesta handlar om teknikämnet i grundskolan men också om till exempel IKT-undervisning och design på gymnasiet.

kommentarsikon

Foto: Olivia Jeczmyk
Att synliggöra lärande är svårt. Teknikämnet är extra besvärligt att bedöma eftersom det finns så lite forskning om vad som skapar förståelse, anser Eva Hartell.

kommentarsikon

Program som Onenote och Evernote samlar allt material på samma ställe – och är perfekta verktyg för att förbereda och presentera lektioner.

kommentarsikon

Recension Äntligen en bok om teknik för lärare och lärarstudenter! Jag önskar att det hade funnits sådan här litteratur att läsa när jag läste till tekniklärare för yngre åldrar, skriver My Albrektsson om Veronica Bjurulfs bok Teknikdidaktik.

kommentarsikon

Att söka på Foto: Olivia Jeczmykinternet är inte svårt, men det finns knep som gör att du får ännu bättre resultat. Här är 10 smarta tips som förvandlar dig till ett riktigt sökproffs i Google.

kommentarsikon

Klimatkamp, teknikåtta och kemiolympiad. Tävlingarna har på allvar letat sig in i klassrummen. Men varför ska eleverna tävla? Och vilka tävlingar ska läraren välja?

kommentarsikon

Inledare Aktiva teknikanvändare lär sig och vill lära sig mer teknik. Inte bara digital teknik, utan all teknik!

kommentarsikon

Bild: Wikimedia CommonsHöstterminen 2011 ser ut att gå till historien som en termin då ännu färre än vanligt börjar utbilda sig till ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen för årskurs 7-9 i grundskolan.

kommentarsikon1

Uppdaterad. Var fjärde högstadie- och gymnasieskola delar ut datorer till sina elever. Men en av tio skolor har ingen satsning alls på gång.

kommentarsikon

Femteklassarna på Fridaskolan använder Ipad på mattelektionerna.  – Man kan ta, vrida och vända på plattorna. Det ger ytterligare en dimension, säger läraren Birgitta Wikström.

kommentarsikon

Fortbildning behöver inte betyda kurser och föredrag. På internet kan den nyfikna läraren fördjupa sig på egen hand. Här är 25 fantastiska sajter om matematik, naturvetenskap och teknik.

kommentarsikon

Foto: Adam HaglundLärare och forskare Lena Claesson är med och utvecklar fjärrstyrda fysiklaboratorier för skolan. Eleverna kan via sin dator manövrera den fysiska utrustningen i ett riktigt laboratorium.

kommentarsikon

En blogg kan göra eleverna mer motiverade att skriva och söka efter information. Så här enkelt skapar du en klassrumsblogg!

kommentarsikon

Inledare Teknik är… ja, vad? I de nya kursplan­er­na beskrivs ämnets centrala innehåll i termer av produkter och processer med anknytning till moment inom fysik och kemi. Med tekniken hanterar människan kraft och rörelse, elektronik, informationsteknik, material och avfallsprodukter i ett samspel med både natur och samhälle, skriver Johan Solander.

kommentarsikon

Ledare Det handlar om teknik, detta luddiga och vittomfattande begrepp. Var börjar det intresset? Är det på tekniktimmarna? Om inte, borde ämnet förändras och i vilken riktning?

kommentarsikon