Array

Artiklar om Teknik

Böcker Undervisa i teknik är en bok som alla som kommer i närheten av teknikämnet borde ha i sin hand! Jag som ”gammal” lärare som inte läste teknik i min utbildning, blev väldigt inspirerad av innehållet.

kommentarsikon

Goda grannar På Learning Tech Lab utmanas eleverna på danska Antvorskov skola av sin egen nyfikenhet. I samarbete med företag och forskare får klasserna en roll i utvecklandet av ett nytt samhälle.

kommentarsikon

I januari utexamineras 20 lärare i matematik och naturvetenskap från en ny snabbutbildning i Göteborg. Satsningen ses som lyckad och nästa omgång ökar antal platser till 50.

kommentarsikon

Ny forskning Lärare saknar stöd från både skolledning och styrdokument när de ska bedöma sina elever i teknik. Deras förutsättningar måste förbättras, anser forskare Eva Hartell.

kommentarsikon

Inledare Alla talar om vikten av teknisk bildning men hur mycket undervisningstid ska teknikämnet ha i grundskolan? Frågan är berättigad och inte helt enkel att besvara

kommentarsikon

Lektionslyftet På Sjumilaskolan i Göteborg har eleverna skapat en internationell kokbok på 11 språk, med 48 recept från 22 länder. – Vi jobbar ämnesintegrerat och lyfter fram elevernas kulturella resurser, säger Josefin Baldock som undervisar i engelska.

kommentarsikon

Recension Teknikens metoder skulle ligga fint tillsammans med Teknikens väsen på alla tekniklärares skrivbord! tycker Anna Wirstedt.

kommentarsikon

Uppkopplat Varför uppfinna hjulet mer än en gång? Har du tagit fram ett bra material sparar du tid på att använda det igen. Här är tio tips på hur du skapar en digital kunskapsbank från olika källor.

kommentarsikon

Ny forskning Ny teknik är fascinerande och häftig – men också en fara för naturen, djuren och mänskliga relationer. Det är ett återkommande budskap i svensk barnlitteratur de senaste hundra åren, visar teknikdidaktikern Cecilia Axell i en ny avhandling.

kommentarsikon

Alla människor behöver förstå vad kod är, anser Karin Nygårds som arbetar för att programmering ska komma in i alla skolämnen.

kommentarsikon

Nästa höst får Finland en ny läroplan för grundskolan. Programmering kommer att ingå i kursplanerna för matematik och slöjd. – Den största utmaningen är att hinna fortbilda alla lärare och ta fram material, säger Linda Mannila vid Åbo Akademi.

kommentarsikon

Koncentrationen går inte att ta miste på. Två och två sitter åttaåringarna på Millbank Academy som klistrade vid paddorna medan de programmerar i Scratch junior. Katten på skärmen – kan de få den att säga något?

kommentarsikon

Inledare Oavsett om det handlar om ekonomi eller kultur är vi sedan länge oupplösligt länkade till algoritmer, kod och dator­program. Fenomen som är så centrala borde rimligen också behandlas i skolan.

kommentarsikon

3D-skrivaren har revolutionerat tekniklektionerna på Viktor Rydbergs samskola i Djursholm. – Äntligen kan eleverna på ett enkelt sätt tillverka prototyper och modeller efter sina egna idéer, säger läraren Anders Gölstam, som även skrivit ut eget undervisningsmaterial till matematiken och kemin.

kommentarsikon

Teknikdidaktik Ett sätt att närma sig teknikämnet är att använda sagor och berättelser som utgångspunkt. Det menar Cecilia Axell, doktorand vid Linköpings universitet.

kommentarsikon

Om fem, tio år kommer 3D-skrivaren att vara ett självklart redskap i skolornas bild- och slöjdsalar, tror Lars Lingman på Viktor Rydbergs samskola i Djursholm.

kommentarsikon

Med brickvävning varvar eleverna ned och koncentrerar sig på något som ger ett snabbt, konkret resultat. Det behövs i vår tid, tror slöjdläraren Zandra Ahlqvist.

kommentarsikon

Aktuellt Varannan gymnasielärare och var tredje grundskollärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar en rapport från Skolverket som kom i slutet av september.

kommentarsikon

Aktuellt Konferensen ISTE handlar om hur teknik kan användas i skolan. Dan Frendin är naturkunskapslärare på Stagneliusskolan i Kalmar, och i somras deltog han för tredje gången.

kommentarsikon

Uppkopplat Att skapa en klassrumsblogg är inte svårt. Det finns många sajter där det är helt gratis, och den som använder svenska Webbstjärnan kan till och med vinna pengar.

kommentarsikon