Alfa

Noll timmar – eller halva arbetsveckan. Så stor kan skillnaden vara mellan hur mycket tid olika förstelärare får lägga på sitt uppdrag.

kommentarsikon


Hallå där
Marcus Henriksson, snart färdig lärare i SO, som har spelat in drygt 150 korta föreläsningar om världshistorien och lagt upp dem på sin Youtubekanal.

kommentarsikon


Skönlitteratur kan vidga vyer, bjuda motstånd, tvinga fram en tolkning, öppna för den egna fantasin. Men ofta underordnas den ett nyttoperspektiv som att träna läsning, utveckla empati och fostra eleverna. Vad går då förlorat?


Världen & vi heter tidningen som fått både lärare och elever vid ABF Vux att gå till skolan med ny energi. Lärarna berättar om ett aldrig sinande flöde av elevtexter och en vilja hos eleverna att skriva korrekt svenska. Eleverna får en starkare röst i ett samhälle där de annars inte kommer till tals.

kommentarsikon


Det där med identitet. Hur ska man förhålla sig till det? Sofia Jannok har brottats en del med den frågan. Å ena sidan är hon hjärtligt trött på att betraktas som samisk artist i stället för artist som råkar vara same. Å andra sidan är hon stolt över att tillhöra en urbefolkning och diskuterar gärna frågor som rör denna folkgrupp.

kommentarsikon


Lektionslyftet
En underlig kamera, en trälåda med ett blött förflutet och en personlig sak från en adelsman. Det är några av prylarna vars historia nystades upp när tv-programmet Antikrundan flyttade in på gymnasieskolan Spyken i Lund.

kommentarsikon


Ny forskning
Skolans historieundervisning blir lätt en berättelse i tidsföljd, kantad av händelser och årtal. Men vad krävs för att få eleverna att se historieundervisningen ur ett annat perspektiv? Det har Anna-Lena Lilliestam undersökt i sin avhandling.

kommentarsikon

Böcker Syftet med Världen i klassrummet är att ge lärare som inte kommit igång med internetanvändning i klassrummet en bok att använda, inspirera till ämnesövergripande arbete och ge autentiskt material som är någorlunda anpassat till andraspråksinlärare i Sverige.

kommentarsikon


Tidsperioder, händelser och personer – det är fortfarande faktakunskaperna som dominerar mycket av historieundervisningen. I sin senaste granskning av SO-undervisningen i grundskolan efterlyser Skolinspektionen ett större fokus på källkritik, kritisk granskning och träning i att tolka det historiska stoffet. Det kan man göra på många olika sätt – se bara på eleverna som sänder radio och spelar rollspel!


Ny forskning
Vad ska bedömas? Det bör vara den första frågan en svensklärare ställer sig inför varje nytt moment. Det menar Gustaf Skar, som i sin färska avhandling har undersökt vad som händer i svenskundervisningen i relation till det som bedöms.

kommentarsikon

Annons
Annons
Annons
Annons