Array
Annons

Ledare När glöden finns i läraryrket kan det hända stora saker som gör skillnad i människors liv. Vi berättar om sådana lärare i varje nummer av Alfa.

kommentarsikon

Inledare I dag är gemensamt skapande, samarbete, kommunikation och kunskapsdelning självklara ingredienser och nödvändiga kompetenser för att verka och navigera i ett digitalt landskap. Det borde de också vara i klassrummet.

kommentarsikon

Krönika Religionskunskap blir lätt en fråga om regler, riter och dogmer. Det är handfast och konkret. Men religion är så mycket mer, relation inte minst. Det är svårt och allt annat än konkret. Men Utvandrarna ger oss något att utgå från, genom boken kan vi närma oss det svåra, försöka förstå, diskutera.

kommentarsikon

Inga fler hätska debatter med elever som kränker varandra. Sedan Per Ahlkvist och Martin Löfgren flyttade klassrumsdiskussionerna till forum på nätet, så möter eleverna varandra i respektfull dialog. Alla gör sin röst hörd, de blir sedda och ser varandra.

kommentarsikon

En flykting får röst i en monolog, Vilhelm Mobergs utvandrarepos diskuteras i seminarieform. På Fryshusets gymnasium i södra Stockholm samarbetar lärarna i svenska, samhällskunskap och bild i ett projekt om migration.

kommentarsikon

Ämnesundervisning och ämnesintegrering utesluter inte varandra. Med rätt frågeställningar kan arbetssätten tillsammans fördjupa lärandet. – Sök problemen i fogarna mellan ämnena, säger didaktikforskare Peter Hobel

kommentarsikon

På Kråkbergsskolan arbetar man nästan bara ämnesintegrerat. Samarbetet får ta tid. Då hinner eleverna tänka.

kommentarsikon

Krönika En lärares vardag består av en enda lång räcka av snabba beslut. År av erfarenheter ger oss en bank av valmöjligheter. Ibland går man enbart på instinkt.

kommentarsikon

Inledare Vilken slags motivation är det som driver elever att läsa ett visst språk när merit­poängen styr?

kommentarsikon

Lektionslyftet En leende kulturminister skär i en tårta i form av en skrikande svart kvinna. När SO-läraren Martin Andersson visade filmklippet med konstnären Makode Lindes uppmärksammade ”tårtgate” för sina nior uppstod en diskussion kring demokrati, rasism och politisk påverkan.

kommentarsikon

Annons
Annons
Annons
Annons