Behövs gårdar?

Från Lärarnas tidning 2015-08-19 09:04

Varför är det viktigt med en skolgård? Petter Åkerblom, lektor i landskaps­arkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet svarar.

1. Varför behöver barn en egen skolgård?

— Det handlar om barns rätt till lek och utveckling på egna villkor. Därför måste friytan finnas i omedelbar anslutning till skola och förskola så att barnen kan ta sig dit själva utan risk. Att vara beroende av vuxna som ­garanterar säkerheten är fel ur barnets synvinkel. 

2. Varför är det viktigt för lärare att barn har skolgård?

— Ett svar är det traditionsbundna: Frisk luft och möjlighet att springa av sig gör att barnen lättare sitter still i klassrummet efteråt och kan koncentrera sig på undervisningen. Men lärare borde oftare se utemiljön som en pedagogisk resurs, för i dag vet vi att kunskap blir mer bestående när man både är inne och ute. Min uppfattning är att skolorna är dåliga på att efterfråga pedagogiskt användbara skolgårdar. Detta borde lyftas fram mycket tydligare i lärarutbildningarna och lärarfortbildning.

3. Varför blir skolgårdarna allt mindre?

— Konkurrensen om marken är stor och när stadsbyggnadsidealet är att bygga högt och tätt blir det helt enkelt svårt att argumentera för de relativt stora ytor som skolgårdarna fick förr. Det finns också ett glapp mellan kunskap om barns hälsa och hur vi bygger stad.

4. Behövs skarpare lagstiftning på området?

— Den vi redan har säger faktiskt att det skall finnas tillräckligt stor friyta. Det är tillämpningen som brister. Jag önskar i stället att Skolverket fick ta fram egna allmänna råd kring skol­gårdens roll och ­pedagogiska möjligheter utifrån gällande skollag och ­läroplanernas intentioner. 

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter